Wytyczne sanitarne i organizacyjne dla salonów kosmetycznych od 18 maja 2020 r.

Salony kosmetyczne są otwarte dla klientów od 18 maja 2020 r. Ministerstwo Rozwoju wraz z Głównym Inspektorem Sanitarnym przedstawiło szczegółowe wytyczne sanitarne i organizacyjne, które mają zapewnić maksymalne bezpieczeństwo pracowników i klientów salonów.


Cel wdrażanych procedur
  1. Dodatkowe zwiększenie bezpieczeństwa pracowników i klientów gabinetu.
  2. Minimalizowanie ryzyka zakażenia pracowników oraz klientów.
  3. Ograniczenie liczby kontaktów na terenie gabinetu w danym przedziale czasowym, w ramach zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem.
  4. Określenie rekomendowanych działań przeciwepidemicznych dostosowanych do etapu zaawansowania stanu epidemii.
Bezpieczeństwo klientów i pracowników: Wytyczne dla klientów: ______________________
Gdańsk - Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy, II Oddział Chorób Zakaźnych, IV Oddział Obserwacyjno-Zakaźny, IX Oddział Obserwacyjno-Zakaźny dla dzieci, Mariana Smoluchowskiego 18, tel. 58 341 40 41
Gdańsk - 7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią SPZOZ, Polanki 117, tel. 58 500 46 10
Gdynia - Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, Oddział Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych, Powstania Styczniowego 9B, tel. 58 699 86 82