Terapia osoczem bogatopłytkowym


Osocze bogatopłytkowe
CO TO JEST OSOCZE BOGATOPŁYTKOWE?
Osocze bogatopłytkowe PRP (Platelet Rich Plasma) jest koncentratem płytek krwi w niewielkiej objętości osocza. Otrzymywane jest w procesie wirowania krwi pobranej z żyły, bezpośrednio od pacjenta przed zabiegiem.
ETAPY ZABIEGU PRP
Wirowanie krwi pobranej z żyły
Etap I - pobranie krwi. Krew do badania jest pobierana w pozycji siedzącej, a u osób szczególnie wrażliwych w pozycji leżącej. Pobiera się krew z żyły (krew nie musi być pobrana na czczo).
Etap II - otrzymanie koncentratu bogatopłytkowego. Krew pobrana w jałowy sposób znajduje się w specjalnym separatorze (pojemniku do otrzymywania PRP). Następnie pobrany materiał jest wirowany w wirówce laboratoryjnej.
Pojemnik do otrzymania PRP
Etap III - podanie koncentratu bogatopłytkowego. Osocze bogatopłytkowe podaje się w postaci iniekcji aktywowanego osocza:

Jak działają czynniki wzrostu zawarte w osoczu bogatopłytkowym?
Kiedy stosować zabiegi z użyciem osocza bogatopłytkowego?

EFEKTY ZABIEGU PRP
Pobudzenie skóry do autoregeneracji
Czynniki wzrostu zawarte w osoczu bogatopłytkowym
PRZECIWWSKAZNIA DO ZABIEGU:
Bezpieczeństwo
Prawidłowo pobrana krew, odwirowana i poprawnie wykonany zabieg nie niosą ze sobą żadnego ryzyka niebezpiecznych powikłań. Poprawnie przygotowane osocze bogatopłytkowe jest preparatem autologicznym i jako takie nie jest źródłem zakażenia wirusowym zapaleniem wątroby, HIV czy jakichkolwiek innych zakażeń. Również nie ma ryzyka nietolerancji, alergii lub reakcji immunologicznych.