Strona nr 1
Karboksyterapia w leczeniu łuszczycy.
Łuszczyca to wielogenowa przypadłość polegająca na nienormalnej odpowiedzi na
czynniki środowiskowe (psychologiczny i mechaniczny stres, zmiana pór roku,
wirusowe i/lub bakteryjne antygeny, leki).
Częstotliwość: 60 x 100.000 osób rocznie (Rochester, Minnesota, 1980 - 1983).
Występowanie: znaczna różnorodność w zależności od rożnych stref geograficznych
(większe wskaźniki w europie północnej)
Genetyczne predyspozycje i czynniki środowiskowe:
historia łuszczycy w rodzinie: 4%-91%
różnorodne defekty genetyczne mogą prowadzić do choroby.
Ryzyko zachorowania na łuszczycę zwiększa się 19 razy gdy choroba choć raz
wystąpiła już w rodzinie (u jakiegoś przodka). Wystąpienie choroby u jednego z
rodzeństwa zwiększa ryzyko zachorowania (w przybliżeniu) o 3 razy (Naldi et
al Br J Derm 1992: 127; 212 - 217).
zwiększone ryzyko u palaczy
Wysoko wielonienasycona olejowa dieta zmniejsza ryzyko (niska
zachorowalność u Lapończyków).
Czynniki przyspieszające zachorowanie:
trauma: produkuje objaw Koebnera (38-76%) uwidacznia się po 2 tygodniach.
Infekcje (paciorkowiec): uszkodzenie P.guttata i nasilenie Innych form
łuszczycy
dokrewne/hormonalne czynniki: szczyt częstotliwości przypada na okres
dojrzewania i menopauzę, po terapii estrogenowej (łuszczyca krostkowa)
klimat: polepszenie ze słońcem, u światłoczułych pacjentów może zadziałać
jako czynnik aktywujący
leki: aktywność na początku lub pogarszanie s (beta-blokery, lit, odstawienie
hormonów).
Antygeny HLA (antygeny leukocytów ludzkich);
zwiększona częstotliwość antygenu HLA B13 u pacjentów cierpiących na
łuszczyce (Russel et al. 1972)
Identyfikacja antygenów klasy I (Cw6) i klasy II (DR 7): wszyscy pacjenci z
Cw6 przejawiają antygeny DR 7. Odpowiada to wczesnemu początkowi
choroby.
Pozostaje do potwierdzenia czy te obserwacje mogą zostać przypisane do
choroby czy nie.
Wiele aspektów łuszczycy doprowadziło do tego uważa się że główna rola
jest przypisana molekule obecnej w komórkach systemu immunologicznego .
MEZODERM sp. z o.o. - ul. Płocka 17/1, 01-231 Warszawa, NIP: 5272707621, REGON: 147042763, KRS: 0000497502
tel.: sprzedaż: 666-986-056, szkolenia: 888-948-777, 883-948-777, e-mail: biuro@mezoderm.pl
Strona nr 2
Mechanizmy molekularne czynników przyspieszających zachorowanie
różne bodźce mogą wywołać uwolnienie prozapalnych cytokin (interleukin)
przez keratynocyty
uwolnienie aktywatora plazminogenu (TPA); ma ważny wpływ na
różnicowanie i wzrost keratynocytów oraz patofizjologię łuszczycy.
jest współzależność pomiędzy redukcją fibrynolizy poprzez TPA (proteaza
serynowa) a poprawą defektu po terapii.
Rola keratynocytów:
naskórkowa hiperplazja z szybkim przepływem keratynocytów z warstwy
podstawowej do warstwy rogowej (cykl komórkowy od 13 do 15dni)
wapń odgrywa centralną rolę w proliferacji keratynocytowej i różnicowaniu
skóra normalna: rosnące stężenia wapnia w różnicujących się przewodach
komórkowych
skóra z łuszczycą: zmiany w charakterze dystrybucji wapnia (również obecnośc
wysokich stężeń w warstwie podstawowej)
dwutlenek węgla reguluje wewnątrzkomórkowy wapń przez aktywność cAMP
(3',5'-cykliczny adenozynomonofosforan) i cGMP (3',5'-cykliczny
guanozynomonofosforan)
brak Objawów Köbnera u pacjentów chorych na łuszczycę którzy leczeni
antygonistami wapnia.
Rola fibroblastów:
obecność nieprawidłowości w cAMP (3',5'-cykliczny adenozynomonofosforan)
w fibroblastach skóry dotkniętej łuszczycą.
obecność 2PK (kinazy białkowe RI- RII): pierwszy wspiera różnorodność,
drugi hamuje wzrost komórkowy
w łuszczycy, koncentracje RII są niewykrywalne lub bardzo niskie.
defekty prowadzące do keratynocytowej hiperproliferacji mogą znajdowac się
w fibroblastach.
Znaczenie mikrokrążenia przy łuszczycy:
w łuszczycy naczynia włosowate regularnego kierunku,prostopadłe do
powierzchni skóry, są dłuższe i szersze niż normalnie.
wskazaniem dla efektywnego leczenia jest redukcja długości i szerokości
naczyń włosowatych.
MEZODERM sp. z o.o. - ul. Płocka 17/1, 01-231 Warszawa, NIP: 5272707621, REGON: 147042763, KRS: 0000497502
tel.: sprzedaż: 666-986-056, szkolenia: 888-948-777, 883-948-777, e-mail: biuro@mezoderm.pl
Strona nr 3
po terapii dwutlenkiem węgla, obserwuje się normalny obraz
wideokapilaroskopowy skóry z łuszczycą, rozruszenie komórkowego
wzrostu wymaga zauważalnego wzrostu unaczynienia.
Stosowanie CO
2
przy łuszczycy – zasady:
Wskazania: karboksyterapia jest wskazana przy wszystkich odmianach
łuszczycy z wyjątkiem łuszczycy krostkowej, paznokciowej i odmian łuszczycy
skóry głowy.
Ta terapia może być też stosowana równocześnie z tradycyjnymi terapiami.
Przygotowanie pacjenta: pozycja komfortowa, wykonujący zabieg powinien
mieć łatwy dostęp do chorych miejsc .
Zaleca się zwilżyc chore miejsca gorącą wodą.
Narzędzia:
maszyna kontrolująca przepływ i zaopatrzająca w CO2
igły microlance 30G, 4mm
przybory do dezynfekcji
Metoda aplikacji:
Umieszczenie igły przy chorym obszarze, promieniowo i przezskórnie
dawka: około 10cc na płytkę (5x5), proporcjonalnie większa dawka na większe
obszary
częstotliwość: raz na tydzień w każdej płytce/na każdym obszarze
Ilośc sesji waha się pomiędzy 20 a 30
PODSUMOWANIE:
karboksyterapia a łuszczyca: karboksyterapia to prawidłowa
terapeutyczna metoda, łatwa w wykonaniu i bez toksycznych skutków.
Do tej pory, badane przypadki dobrze reagowały na leczenie.
Czas wolny od choroby wynosił 5 miesięcy.
w połączeniu z tradycyjnymi terapiami medycznymi następuje wzrost
okresu w którym choroba nie nawraca, następuje tez skrócenie czasu
wyleczenia początkowych zmian/ran.
Dalsze informacje zostaną podane po zakończeniu obecnych prób
chemicznych.
MEZODERM sp. z o.o. - ul. Płocka 17/1, 01-231 Warszawa, NIP: 5272707621, REGON: 147042763, KRS: 0000497502
tel.: sprzedaż: 666-986-056, szkolenia: 888-948-777, 883-948-777, e-mail: biuro@mezoderm.pl