Logo MEZODERM
MEZODERM sp. z o.o. - ul. Płocka 17/1, 01-231 Warszawa, NIP: 5272707621, REGON: 147042763, KRS: 0000497502
tel.: sprzedaż: 666-986-056, szkolenia: 888-948-777, 883-948-777, e-mail: biuro@mezoderm.pl

Karboksyterapia w leczeniu łuszczycy

Łuszczyca to wielogenowa przypadłość polegająca na nienormalnej
odpowiedzi na czynniki środowiskowe (psychologiczny i mechaniczny stres,
zmiana pór roku, wirusowe i/lub bakteryjne antygeny, leki).
Częstotliwość: 60 x 100.000 osób rocznie (Rochester, Minnesota, 1980 -1983).
Występowanie: znaczna różnorodność w zależności od rożnych stref
geograficznych (większe wskaźniki w Europie północnej).
Genetyczne predyspozycje i czynniki środowiskowe:
Historia łuszczycy w rodzinie: 4%-91%.
Różnorodne defekty genetyczne mogą prowadzić do choroby.
Ryzyko zachorowania na łuszczycę zwiększa się 19 razy gdy choroba
choć raz wystąpiła już w rodzinie (u jakiegoś przodka). Wystąpienie
choroby u jednego z rodzeństwa zwiększa ryzyko zachorowania
(w przybliżeniu) o 3 razy (Naldi et al Br J Derm 1992: 127; 212 - 217).
Zwiększone ryzyko u palaczy.
Wysoko wielonienasycona olejowa dieta zmniejsza ryzyko (niska
zachorowalność u Lapończyków).
Czynniki przyspieszające zachorowanie:
Trauma: produkuje objaw Koebnera (38-76%) uwidacznia się po 2
tygodniach.
Infekcje (paciorkowiec): uszkodzenie P.guttata i nasilenie innych form
łuszczycy.
Dokrewne/hormonalne czynniki: szczyt częstotliwości przypada na
okres dojrzewania i menopauzę, po terapii estrogenowej (łuszczyca
krostkowa).
Klimat: polepszenie ze słońcem, u światłoczułych pacjentów może
zadziałać jako czynnik aktywujący.
Leki: aktywność na początku lub pogarszanie się (beta-blokery, lit,
odstawienie hormonów).
Antygeny HLA (antygeny leukocytów ludzkich):
Zwiększona częstotliwość antygenu HLA B13 u pacjentów cierpiących
na łuszczyce (Russel et al. 1972).
Identyfikacja antygenów klasy I (Cw6) i klasy II (DR 7): wszyscy
pacjenci z Cw6 przejawiają antygeny DR 7. Odpowiada to wczesnemu
początkowi choroby.
MEZODERM
MEZODERM sp. z o.o. - ul. Płocka 17/1, 01-231 Warszawa, NIP: 5272707621, REGON: 147042763, KRS: 0000497502
tel.: sprzedaż: 666-986-056, szkolenia: 888-948-777, 883-948-777, e-mail: biuro@mezoderm.pl
Pozostaje do potwierdzenia czy te obserwacje mogą zostać przypisane
do choroby czy nie.
Wiele aspektów łuszczycy doprowadziło do tego uważa się, że
główna rola jest przypisana molekule obecnej w komórkach systemu
immunologicznego.
Mechanizmy molekularne czynników przyspieszających zachorowanie:
Różne bodźce mogą wywołać uwolnienie prozapalnych cytokin
(interleukin) przez keratynocyty.
Uwolnienie aktywatora plazminogenu (TPA); ma ważny wpływ na
różnicowanie i wzrost keratynocytów oraz patofizjologię łuszczycy.
Jest współzależność pomiędzy redukcją fibrynolizy poprzez TPA
(proteaza serynowa) a poprawą defektu po terapii.
Rola keratynocytów:
naskórkowa hiperplazja z szybkim przepływem keratynocytów z
warstwy podstawowej do warstwy rogowej (cykl komórkowy od 13 do 15
dni);
wapń odgrywa centralną rolę w proliferacji keratynocytowej i różnicowaniu;
skóra normalna: rosnące stężenia wapnia w różnicujących się przewodach
komórkowych;
skóra z łuszczycą: zmiany w charakterze dystrybucji wapnia (również
obecność wysokich stężeń w warstwie podstawowej);
dwutlenek węgla reguluje wewnątrzkomórkowy wapń przez aktywność
cAMP (3',5'-cykliczny adenozynomonofosforan) i cGMP (3',5'-cykliczny
guanozynomonofosforan);
brak objawów Köbnera u pacjentów chorych na łuszczycę którzy
leczeni antygonistami wapnia.
Rola fibroblastów:
Obecność nieprawidłowości w cAMP (3', 5'-cykliczny
adenozynomonofosforan) w fibroblastach skóry dotkniętej łuszczycą.
Obecność 2PK (kinazy białkowe RI- RII): pierwszy wspiera
różnorodność, drugi hamuje wzrost komórkowy.
W łuszczycy, koncentracje RII niewykrywalne lub bardzo niskie.
Defekty prowadzące do keratynocytowej hiperproliferacji mogą
znajdować się w fibroblastach.
Mezoderm - logo
MEZODERM sp. z o.o. - ul. Płocka 17/1, 01-231 Warszawa, NIP: 5272707621, REGON: 147042763, KRS: 0000497502
tel.: sprzedaż: 666-986-056, szkolenia: 888-948-777, 883-948-777, e-mail: biuro@mezoderm.pl
Znaczenie mikrokrążenia przy łuszczycy:
W łuszczycy naczynia włosowate regularnego kierunku, prostopadłe
do powierzchni skóry, dłuższe i szersze niż normalnie.
Wskazaniem dla efektywnego leczenia jest redukcja długości i
szerokości naczyń włosowatych.
Po terapii dwutlenkiem węgla, obserwuje się normalny obraz
wideokapilaroskopowy skóry z łuszczycą, rozruszenie komórkowego
wzrostu wymaga zauważalnego wzrostu unaczynienia.
Stosowanie CO
2
przy łuszczycyzasady:
Wskazania: karboksyterapia jest wskazana przy wszystkich odmianach
łuszczycy z wyjątkiem łuszczycy krostkowej, paznokciowej i odmian
łuszczycy skóry głowy. Ta terapia może być też stosowana równocześnie z
tradycyjnymi terapiami.
Przygotowanie pacjenta: pozycja komfortowa, wykonujący zabieg powinien
mieć łatwy dostęp do chorych miejsc .
Zaleca się zwilżyć chore miejsca gorącą wodą.
Narzędzia:
maszyna kontrolująca przepływ i zaopatrzająca w CO
2
;
igły microlance 30G, 4mm;
przybory do dezynfekcji.
Metoda aplikacji:
umieszczenie igły przy chorym obszarze, promieniowo i przez skórnie;
dawka - około 10cc na płytkę (5x5), proporcjonalnie większa dawka na
większe obszary;
częstotliwość - raz na tydzień w każdej płytce/na każdym obszarze;
liczba sesji waha się pomiędzy 20 a 30.
PODSUMOWANIE:
Karboksyterapia a łuszczyca: karboksyterapia to prawidłowa
terapeutyczna metoda, łatwa w wykonaniu i bez toksycznych skutków.
Do tej pory, badane przypadki dobrze reagowały na leczenie.
Czas wolny od choroby wynosił 5 miesięcy.
W połączeniu z tradycyjnymi terapiami medycznymi następuje wzrost
okresu w którym choroba nie nawraca, następuje tez skrócenie czasu
wyleczenia początkowych zmian/ran.
Dalsze informacje zostaną podane po zakończeniu obecnych prób
chemicznych.